Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord

Bekendmaking

Overeenkomstig artikel 28 van het decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut van 24-02-2017, werd het onteigeningsplan Moerakker door de Raad van Bestuur van Veneco definitief vastgesteld op 30-08-2018.

De te onteigenen percelen liggen tussen de Aalterseweg en Stekelhoek in Knesselare.

Het definitief onteigeningsbesluit samen met haar bijlagen zijn hier raadpleegbaar:

  • een uittreksel uit de Raad van Bestuur van 30 augustus 2018 betreffende de definitieve vaststelling (1);
  • het definitief onteigeningsbesluit opgesteld in overeenstemming met artikel 28 van het Decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut van 24 februari 2017 (2);
  • het onteigeningsplan ‘Moerakker’ (3);
  • de projectnota ‘Knesselare Moerakker’ (4) en bijhorend inrichtingsplan (5);
  • een uittreksel uit de Raad van Bestuur van 21 juni 2018 betreffende de behandeling van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die geuit zijn tijdens het openbaar onderzoek (6);
  • het verslag van 13 juni 2018 van het openbaar onderzoek met de behandeling van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die geuit zijn tijdens het openbaar onderzoek, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Veneco van 21 juni 2018 (7);
  • een uittreksel uit de Raad van Bestuur van 21 juni 2018 betreffende de behandeling van het gezamenlijk ingediende gestaafde verzoek tot zelfrealisatie (8);
  • het verslag van 15 juni 2018 inzake de behandeling van het gezamenlijk ingediende gestaafde verzoek tot zelfrealisatie, goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Veneco van 21 juni 2018 (9);
  • de machtiging tot onteigening van 25 juli 2018 verleend door de gemeente Knesselare (10).