Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord

IOED Meetjesland

De intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) Meetjesland wordt aangeboden in samenwerking met COMEET en Regionaal Landschap Meetjesland (RLM). 7 Meetjeslandse gemeenten maken deel uit van de IOED: Aalter, Eeklo, Evergem, Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins en Wachtebeke.

De IOED verleent advies inzake bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed in de regio. De 3 initiatiefnemende organisaties stellen hiervoor elk hun expertise ter beschikking. Expertises rond bouwkundig en archeologisch erfgoed hebben we in huis. 

Takenpakket :

  • De IOED bouwt actief mee aan een onroerend erfgoedbeleid op maat van elke gemeente en versterkt de lokale en bovenlokale beleidsvisies met haar expertise door de actualisatie van de lokale inventarissen bouwkundig erfgoed en het opmaken van een waarderingskader.
  • De IOED versterkt lokale besturen in het beheer van onroerend erfgoed door concrete dienstverlening: adviezen over vergunnings- en sloopaanvragen.
  • De IOED bouwt een eigen ge├»ntegreerde erfgoedwerking uit door de organisatie van feedbackgroepen en te functioneren als aanspreekpunt voor onroerend erfgoed voor de aangesloten gemeenten.
  • De IOED stimuleert de groei van een maatschappelijk draagvlak voor onroerend erfgoed door de uitbouw van een uitgebreide publiekswerking.
  • De IOED implementeert een effici├źnte structuur, een transparant zakelijk beheer en administratie.

Raamcontract opmaken beheersplannen

Er is bij de gemeenten een grote vraag naar de opmaak van beheersplannen voor beschermde onroerende erfgoeditems. Gemeenten kunnen bij Veneco terecht voor trajectbegeleiding. Door het bundelen van eigen expertise met die van externe studiebureaus (Architectenbureau Serck bvba, Architectenbureau Maarten Dobbelaere & Antea Groep, Atelier Romain & 61 Defacqz) kan Veneco de lokale besturen ondersteunen bij de opmaak van een beheersplan. 

Adviezen over concrete dossiers kan u aanvragen via info@ioedmeetjesland.be
Meer info: www.ioedmeetjesland.be