EHBE

Eerste Hulp Bij Energiegemeenschappen 

Hebt u een idee of wil het initiatief nemen om samen met anderen energie op te wekken, te delen, op te slaan of efficiënt in te zetten? Via Eerste Hulp Bij Energiegemeenschappen biedt Veneco de nodige kennis, begeleiding en coaching aan. 

Een energiegemeenschap is gericht op duurzame oplossingen rond energiedelen, energieopslag, oplaaddiensten, elektrische mobiliteit, energiebesparing of energie-efficiëntie. 

Het doel?

 • De productie van hernieuwbare energie opdrijven om het klimaat te helpen.
 • Energie via lokale samenwerking  voordeliger en toegankelijk maken voor iedereen, ook kwetsbare doelgroepen. 

Voor wie?

 • Lokale besturen, OCMW's en energiehuizen
 • Kmo's 
 • Scholen, zorginstellingen, verenigingen
 • Coöperaties, Verenigingen van Mede-Eigenaars, burgers ...

Welke ondersteuning?

Eerste Hulp Bij Energiegemeenschappen biedt begeleiding op maat. De ondersteuning dient om knelpunten van energetische, technische, economische, juridische, communicatieve of organisatorische aard te verhelpen.

Welke projecten?

Heel wat projecten komen in aanmerking voor Eerste Hulp Bij Energiegemeenschappen. We inspireren graag met enkele mogelijke projecten: 

 • Energie delen door zonnepanelen te installeren op appartementsgebouwen
 • Zonne-energie inzetten voor laadinfrastructuur en gedeelde elektrische voertuigen
 • Delen van laadpalen met burgers, met of zonder betrokkenheid van uw stad of gemeente
 • Zonnepanelen op publieke gebouwen om de energie te delen of gedeelde elektrische mobiliteit aan te bieden
 • Projecten die zowel energie-efficiëntie als inclusiviteit nastreven (renovaties, verwarming, verbruik ...)
 • Projecten rond collectieve warmteproductie of het benutten van restwarmte via een collectief warmtenet

Veelgestelde vragen

 

             

Een projectidee? Meld hier aan.

 

EHBE belangrijk instrument in Lokaal Energie- en Klimaatpact

Door het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) zijn steden en gemeenten een belangrijke motor in de energie- en klimaattransitie. Meteen de reden waarom de Vlaamse Overheid via het Agentschap Binnenlands Bestuur de streekintercommunales en energiehuizen inschakelde om de lokale besturen te ondersteunen via Eerste Hulp Bij Energiegemeenschappen. De steden en gemeenten die het LEKP 2.1 ondertekenden, hebben de ambitie om 1 op 500 inwoners toegang te geven tot activiteiten van een energiegemeenschap. Via een trekkingsrecht krijgen zij gegarandeerd begeleiding via EHBE om die doelstelling te behalen. Ook andere lokale besturen, verenigingen, scholen, kmo's en burgers kunnen via eenvoudige aanmelding begeleiding krijgen.

De Eerste Hulp Bij Energiegemeenschappen verloopt volgens een centrale aanmelding en decentrale ondersteuning. De aanvragen voor ondersteuning worden centraal beheerd, maar de begeleiding gebeurt in de eigen regio via Veneco. De 12 streekpartners werken heel nauw samen om zoveel mogelijk kennis en expertise te delen zodat sterke projecten kunnen opgeschaald en elders gekopieerd worden. Het partnerschap wordt gecoördineerd door Intercommunale Leiedal en Vlinter (VVSG). De Vlaamse Regering voorziet een werkingsbudget van in totaal 3 miljoen euro voor de komende drie jaar.

Contactpersoon