Vlaamse Energielening

Via Energiehuis Veneco wordt de Vlaamse energielening aangeboden. Bepaalde doelgroepen, vzw's en coöperatieven kunnen bij ons terecht voor energiezuinige renovaties zoals dakisolatie, hoogrendementsglas, zonnepanelen,… De lening bedraagt maximaal 15.000 euro en is renteloos voor specifieke doelgroepen. 

De terugverdientijd is beperkt zodat de investeerder snel kan genieten van zijn besparing op energievlak.

Energiebesparende maatregelen

 • dakisolatie (R-waarde ≧ 4,5 m2 K/W)
 • spouwmuurisolatie (R-waarde ≧ 0,75 m2 K/W)
 • gevelisolatie (R-waarde buitenmuur ≧ 3 m2 k/W)
 • vloerisolatie (R-waarde ≧ 2 m2 K/W)
 • hoog rendementsbeglazing, -deuren en -poorten (U-waarde ≦ 1,0 W/m2K) (m.b.t. het hoofdgebouw, bijgebouwen komen niet in aanmerking)
 • zuinige verwarmingsinstallatie
 • zonneboiler
 • warmteregeling op centrale verwarming d.m.v. thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdschakeling
 • energieaudit (in combinatie met een ander type investering)
 • luchtdichting en blowerdoortest (in combinatie met een ander type investering)
 • energiezuinig ventilatiesysteem
 • PV zonnepanelen (verplicht in te vullen document ‘Verklaring op eer’!)
 • energieopslagtechnieken en beheersystemen
 • energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor de sociale doelgroep en dit in samenwerking met het OCMW)

De werken moeten uitgevoerd worden door een erkend aannemer.
Voor het aanvragen van de lening moet u een offerte kunnen voorleggen. Voor de uitbetaling en het effectief starten van de lening moet u de factuur kunnen voorleggen. Facturen die ouder zijn dan 2 maand bij het ondertekenen van het contract komen niet meer aanmerking.

Voor wie?

 • De woning waar de werken zullen worden uitgevoerd, bevindt zich één van de deelnemende gemeenten
 • Natuurlijke personen die tot de doelgroep behoren, komen in aanmerking nl. eigenaar/verhuurder, eigenaar/bewoner of huurder.

Wie behoort tot de doelgroep?

 • Uw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 19.105,58 euro verhoogd met 3.536,95 euro per persoon ten laste.
 • U krijgt een verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging en uitkering (attest ziekteverzekering bijvoegen in kredietaanvraagdossier).
 • Uw jaarlijks bruto gezinsinkomen bedroeg 3 jaar terug niet meer dan 31.870 euro, te verhogen met 1.660 euro per persoon ten laste (belastingsaangifte van de laatste 3 jaar toevoegen). 
 • U heeft een OMNIO-statuut.
 • U ontvangt een leefloon.
 • U geniet van een gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
 • U geniet van een inkomensgarantie voor ouderen.
 • U ontvangt een tegemoetkoming als gehandicapte (erkenning FOD: attest toevoegen).
 • U doet een beroep op schuldbemiddeling en u kunt uw verwarmingsfactuur niet betalen (attest schuldbemiddeling bijvoegen in kredietaanvraagdossier).
 • U ontvangt het sociaal tarief bij uw energieleverancier.
 • U wordt door het OCMW budgettair of sociaal begeleid omdat u uw rekeningen voor gas en elektriciteit niet (meer) kun betalen (attest OCMW bijvoegen in kredietaanvraagdossier).
 • Je bent eindafnemer met een uitsluitend nachttarief voor elektriciteit. 

Meer info
Download de toelichting

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier voor particulieren

Indien u nog verdere vragen hebt, neem contact op via:
Tel: +32 (0)9 251 22 22
E-mail: energiehuis@veneco.be