Aanpassing afspraken: indienen project herbestemming kerk

Zevende oproep - Projectbureau Herbestemming Kerken
Kandidaatstelling voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor her-/nevenbestemming van een parochiekerk

Aanpassing afspraken

Veel gemeenten en kerkbesturen moeten geplande gesprekken over een gezamenlijke kandidaatstelling voor een haalbaarheidsonderzoek voor de her-/nevenbestemming van een parochiekerk annuleren. Hierdoor is de uiterste datum van 21 april om in te dienen niet haalbaar. 

Het Projectbureau stelt voor dat gemeenten en kerkbesturen die zich in deze situatie bevinden uiterlijk tegen 15 april contact nemen met projectbureau@herbestemmingkerken.be. Op basis van de lokale situatie en stand van zaken worden bilateraal andere afspraken gemaakt over een eventuele kandidaatstelling. 

Bijkomende info en het aanvraagformulier vindt u hier terug.