Belangrijke werken op 'De Prijkels' afgerond

Ondanks de coronacrisis, slaagden we erin enkele belangrijke werken op 'De Prijkels' af te ronden. 

Groenaanplant

Langs de snelweg en de N494 plantten we laaneiken aan. De groenbuffer aan de woonzones langs de N494 kreeg een groene inkleuring met bosgoed. Op termijn zal dit uitgroeien tot een mooie landschappelijke zone. Enkele bufferbekkens werden voltooid en fungeren momenteel als nieuwe habitat voor de talrijke vogelpopulaties in de streek. 

Infrastructuurwerken

De vrachtwagenparking t.h.v. de Papelenvijver is aangelegd. We werken aan een plan om de parking gecontroleerd in gebruik te nemen. De afwerking van de fietspaden gebeurde na de versoepeling van de coronamaatregelen. 

Bouwwerken en toekomstige ontwikkelingen

Na Renson startte een 2de grote werf. Blue Line Storage, op 'De Prijkels' gekend als Dematra, bouwt langs de Souverainestraat een nieuw distributiecentrum.