Een terugblik op het regiolab van 5 december

Tegen 2050 groeit onze regio met minstens 100.000 nieuwe inwoners. Al deze mensen zullen een plek zoeken om te wonen, te werken, zich te verplaatsen. De Gentse regio staat dus voor belangrijke ruimtelijke, economische, ecologische en maatschappelijke uitdagingen.

Een gezamenlijke strategie is nodig om iedereen voldoende leefkwaliteit te bieden. Met de ondertekening van een regiocharter engageren de initiatiefnemers zich om actief bij te dragen aan de streekagenda. Die zet in op 5 strategische doelstellingen:

  • Het stimuleren van grensoverschrijdend werken en ondernemen in de nieuwe economie.
  • Het realiseren van duurzame mobiliteit, klimaatneutraliteit en voldoende woonvoorzieningen.
  • Kernversterking faciliteren door meer gediversifieerde voorzieningen in de (dorps)kernen.
  • Het stimuleren van een korte ketenlandbouw, circulaire, maak- en sociale economie.
  • Intensievere bestuurlijke samenwerking, visieontwikkeling (o.a. ruimte, klimaat, economie) en de creatie van een herkenbare identiteit voor de regio.

Op 5 december werd dit engagement genomen en ondertekend door Jan Briers (gouverneur Oost-Vlaanderen), Martine Verhoeve (gedeputeerde provincie), Rudy Coddens (schepen Gent), Jan Loninck (burgemeester Terneuzen), Tony Vermeire (burgemeester Zomergem) en Danny Claeys (burgemeester Nazareth). 


Bekijk hier de reportage op AVS.