Gemeente Nazareth realiseert nieuwbouw Kinderkasteeltje

Op het mooie groene domein van 't Kinderkasteeltje in Nazareth komt een nieuw gebouw dat onderdak zal geven aan het CKG en het kinderdagverblijf van vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen én aan de buitenschoolse opvang van het lokaal bestuur Nazareth. Dit nieuwbouwproject is uniek door de samenwerking tussen het lokaal bestuur Nazareth en vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen.

De gemeente duidde Veneco aan als projectbegeleider. Na de opmaak van een masterplan en projectdefinitie, is via een ontwerpwedstrijd gezocht naar een geschikt ontwerpteam. 

De oproep resulteerde in 31 kandidaten waaruit het architectenbureau 'Bovenbouw Architectuur' is gekozen. Hun winnende ontwerp wordt nu verder verfijnd tot een definitief plan. De uitvoering is voorzien in 2024-2025.  

Lees hier het volledige persbericht