Jonathan Holslag schetst een haalbaar toekomstbeeld

Op donderdag 20 juni organiseerden we ons 2de VeneColloquium. Algemeen directeur Sofie Vandelannoote gaf een boeiende cijferanalyse over de regio. Welke gemeente kent de snelste bevolkingsgroei? Hoe willen we wonen? Hoe evolueert de prijs? Welke locaties scoren goed op het vlak van voorzieningen en openbaar vervoer?  

Vlaams politicoloog Jonathan Holslag gaf zijn visie op het toekomstbeeld van de gemeenten. Hij schetst een ideale regio waarin iedereen zich thuis voelt. Hij laat ons nadenken over een regio waarin we oud willen worden en die klaar is voor de volgende generatie. Investeer in lokale economie, zorg voor een aangename publieke omgeving, zoek een evenwicht tussen stad en dorp. 

Beide presentaties zijn te downloaden op onze website

Enkele sfeerbeelden: