Kunst- en productiehuis strijken neer in de kapel in Zulte

In augustus 2021 lanceerden we o.a. met dit ludiek filmpje een oproep naar kandidaten voor de kapel in Machelen-aan-de-Leie. We ontvingen 4 kandidatuurdossiers waarna de Raad van Bestuur van Veneco op 19 oktober de kapel definitief toewees. 

De kapel, van turnzaal tot een plek voor kunstenaars

De kapel is gebouwd in 1926 en was onderdeel van een klooster van de Zusters van het Heilig Hart van Maria. Na het vertrek van de laatste kloosterzusters in 2000 gebruikte de aanpalende basisschool de kapel als sportzaal. In 2009 kwam deze definitief leeg te staan. Veneco werd eigenaar en stelde de kapel gedurende enkele jaren ter beschikking aan atelierorganisaties en kunstenaars. Het resultaat hiervan is nog steeds zichtbaar. 

Vandaag vond de kapel haar definitieve bestemming. 

Een bruisende creatieve plek

Het productiehuis Zidis en Kunstnatie zijn reeds geruime tijd op zoek naar een geschikte locatie voor de uitbreiding van haar activiteiten in West- en Oost-Vlaanderen. De centrale ligging, het authentiek karakter van de kapel en het dorp Machelen-aan-de-Leie zorgen voor een unieke kans om de activiteiten verder uit te bouwen. 

Zidis is een productiehuis dat video’s maakt, animaties ontwikkelt, grafisch ontwerpt, aan storytelling doet,…. Kunstnatie beheert enerzijds het patrimonium van Zidis en is anderzijds een exploitatievennootschap voor het tentoonstellen en verkopen van hedendaagse kunst. 

Beide strijken neer in Zulte met een kantoor en studio/exporuimte, wat mooi aansluit bij de strategie van het cultuurdorp Machelen-aan-de-Leie. 

De grote hoofdruimte leent zich door zijn openheid en vrije hoogte perfect voor invulling als exporuimte en film/fotostudiosetting. De beperkte lichtinval is hier eerder een voordeel dan een nadeel. De exporuimte kan gebruikt worden in synergie met het Roger Raveel Museum, maar ook door de gemeente, voor verenigingen en evenementen.

Het gedeelte boven en onder de mezzanine wordt afgebakend met een hoge glazen wand en wordt ingericht als kantoor en vergaderzaal. Deze zone wordt dan ook van alle nodige technieken en isolatie voorzien om hedendaags comfort te verzekeren. 

De structuur en de gevel van de kapel worden zo min mogelijk aangepast en historische elementen worden in de verf gezet. De plannen in een notendop: 

  • Er wordt een nieuwe inkom voorzien aan de zijde van de parking om de herkenbaarheid te verhogen.
  • De eerder smalle zone aan de linkerzijde wordt afgesloten van de straat. 
  • De groenzone aan de rechterzijde wordt een verlengde van de groenzone naast het Roger Raveelmuseum om zo een visuele en ruimtelijke link tussen de 2 gebouwen te creëren.
  • Historische elementen worden in de verf gezet.
  • Er wordt een glazen wand achter de oorspronkelijke balustrade geplaatst. Hier komen een vergaderruimte en kantoren. 

Van zodra de plannen zijn goedgekeurd, rekent de koper op +/- 1 jaar verbouwingswerken.  

Deze frisse invulling zorgt voor een opwaardering van de omgeving. De koper staat ook open voor initiatieven vanuit de gemeente zodat de ruimte een multifunctionele invulling krijgt. 

Beelden: ©Zidis