Kwaliteitskamer VakWeRK: een terugblik en evaluatie

De kwaliteitskamer VakWeRK levert intussen al meer dan een jaar adviezen aan lokale besturen, projectontwikkelaars, ontwerpers, …. Tijd voor een terugblik en evaluatie, maar ook voor een blik op de toekomst. 

20 projecten geadviseerd

In 2019 bundelden de streekontwikkelingsintercommunales Interwaas, Solva en Veneco de krachten om de architecturale en ruimtelijke kwaliteit in de regio te verhogen. In 2020 organiseerden we 8 kwaliteitskamers waarin een 20-tal projecten werden geadviseerd in 13 verschillende steden en gemeenten binnen het werkingsgebied van de drie intercommunales.

Wat doet de kwaliteitskamer

De hoofddoelstelling van de kwaliteitskamer is om de architecturale en ruimtelijke kwaliteit in de regio te verhogen aan de hand van een deskundig en gemotiveerd advies omtrent architecturale, stedenbouwkundige en ruimtelijke projecten. Om het deskundig advies te verlenen, werd een expertenpool aangelegd waaruit een vast team van 3 externe deskundigen werd geselecteerd, met expertise in de vakgebieden stedenbouw, ruimtelijke planning, architectuur en landschapsarchitectuur.

De kwaliteitskamer staat open voor verschillende types van dossiers, van om het even welke schaalgrootte. In het pilootjaar werden hoofdzakelijk inbreidings- en verdichtingsprojecten en meergezinswoningen aangemeld. 

Omdat dossiers grotendeels aan de start of in de loop van het ontwerpproces ter advies werden voorgelegd, kregen de experten de kans om het ontwerp mee richting te geven in functie van een hogere ruimtelijke kwaliteit. 

Het merendeel van de adviezen wordt opgevolgd door het lokaal bestuur en de projectontwikkelaar, waarbij het vervolgtraject in vele gevallen wordt begeleid door de betrokken intercommunale.

De kwaliteitskamer VakWeRK in beeld 

Om de werking van de kwaliteitskamer te verduidelijken, geven we in een filmpje het woord aan Hilde Baetslé, schepen Stedenbouw gemeente Assenede, over een beeldbepalend project ‘De Maalderij’ met een typisch karakter dat de gemeente wenst te behouden. Omgevingsambtenaar Ludwig Vanluchene van de gemeente Zulte geeft aan dat de samenwerking met de kwaliteitskamer leidde tot een beter concept van het project Olympia. Tot slot horen we Tina Verschueren, secretaris van de kwaliteitskamer. Zij omschrijft het proces van a tot z. 

Bekijk hier filmpje.

Beeld Olympia: ©NERO bvba