Lancering van de kwaliteitskamer VakWeRK

Op donderdag 4 april lanceerden de streekontwikkelingsintercommunales Interwaas, SOLVA en Veneco het samenwerkingsverband ‘VakWeRK’. De 3 intercommunales presenteerden elk een kwalitatief voorbeeld. Via een panelgesprek lieten we enkele ervaringsdeskundigen aan het woord. 

Tot slot bezegelden we de samenwerking met de ondertekening van een engagementsverklaring door de directeurs en voorzitters van Interwaas, SOLVA en Veneco en de Vlaams Bouwmeester. 

Het doel van de kwaliteitskamer is het verhogen van de architecturale en ruimtelijke kwaliteit in de regio. VakWeRK adviseert en stelde hiervoor een multidisciplinair team samen van 6 experten. 

Werken aan ruimtelijke kwaliteit

‘WERK’ …. staat voor ‘Werken aan Ruimtelijke kwaliteit’. Kwaliteit komt niet zomaar tot stand. Het is het resultaat van een constructieve samenwerking en open communicatie tussen alle partijen die betrokken zijn bij het vormgeven van een kwalitatief project.

‘VAK’ heeft een gelaagde betekenis. Enerzijds vereist het vakmensen om tot kwalitatieve projecten te komen. Anderzijds is er, als aanvulling op de lokale expertise, nood aan externe deskundigen -vakmensen- om, in dialoog met bouwheren, ontwikkelaars en ontwerpers, plannen en projecten op een professionele en objectieve en onderbouwde manier te adviseren om de kwaliteit van de projecten en de meerwaarde voor de omgeving nog te verhogen. 

Alle info vindt u terug in onze folder

De presentaties zijn hier te downloaden.