Leiedal, Veneco en WVI ontvangen subsidie voor geïntegreerde aanpak van de Leievallei

Op 22 februari 2022 lanceerde Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir de oproep 'Lokale gebiedsdeals Droogte', waarmee de Vlaamse overheid de droogteproblematiek wil aanpakken.

Onder impuls van de intercommunales Leiedal, Veneco en WVI verenigden zich elf gemeenten aan de Leie en de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Samen zetten zij zich in om de afvoer van water richting de Leie terug te dringen. 

Het voorstel 'Geïntegreerde aanpak van de Leievallei Wervik - Deinze' is één van de negen geselecteerde actieprogramma's. De subsidies zijn als volgt verdeeld:

  • Van Kava tot monding in Kortrijk: 192.954 euro
  • Boulevard Leiewerken in Menen: 257.046 euro
  • Boelakepont in Zulte: 225.000 euro
  • Speelbos Sint-Baafs-Vijve in Wielsbeke: 225.000 euro

Daarnaast werd het gevraagde ondersteuningsaanbod van 100.000 euro voor de 3 intercommunales goedgekeurd. Met dit budget gaan we de gebiedscoalitie verder ondersteunen bij de uitvoering en actief op zoek naar bijkomende middelen voor de reserveprojecten. 

Het project gaat officieel van start op 1 januari 2023 met een looptijd voor de deelprojecten van 42 maanden tot uiterlijk 30 juni 2026. 

Rol Veneco

Veneco ondersteunde de gemeente Zulte bij de opmaak van het subsidiedossier 'Boelakepont'. Hier wordt een gebied van 7.400 m2 ingezet als spons om hemelwater uit de bebouwde omgeving te capteren om het daarna beschikbaar te stellen aan het omliggende landschap. Technische oplossingen voor vertraagde afvoer worden gekoppeld aan ruimtelijke invullingen die plaats bieden voor natuur, recreatie en klimaatbestendige landschapsontwikkeling.