Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord

Nieuwe oproep Herbestemming Kerken

Tot 15 april 2019 hebben gemeenten en kerkbesturen opnieuw de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een begeleid haalbaarheidsonderzoek voor de volledige herbestemming of nevenbestemming van een parochiekerk. 

Het projectbureau ‘Herbestemming Kerken’ begeleidt dit traject.

De conceptnota (24-06-2011) en de omzendbrief (30-09-2011) van Vlaams minister Geert Bourgeois zetten de uitdaging voor de toekomst van de kerken bij alle steden en gemeenten op de kaart. Omdat de stap naar effectieve uitvoering van de reeds ontwikkelde visies niet evident is, creëerde de Vlaamse overheid de mogelijkheid om haalbaarheidsonderzoeken te begeleiden. Het projectbureau 'Herbestemming Kerken' onderzoekt aan de hand van ontwerpen en financiële simulaties of het project op een kwalitatieve en verantwoorde manier te realiseren valt. Op die manier kunnen gemeente- en kerkbesturen op korte termijn gefundeerde beslissingen nemen en de uitvoering van een concreet project voorbereiden. 

Wilt u zich als stad, gemeente, betrokken kerkbestuur kandidaat stellen? Download hier meer info en het aanvraagformulier.