Oeverzwaluwen bouwen hun nest op het industrieterrein in Maldegem

De voorbije weken werden nestplaatsen van de oeverzwaluw (Riparia riparia) gevonden op het toekomstige industrieterrein in Maldegem. Deze kleinste zwaluw bouwt zijn nesten in verticale oeverwanden of zandhopen in de buurt van zoet water.  Door een gebrek aan steile, hoge oeverwanden is deze beschermde soort al jaren in de verdrukking.  

Nu blijkt de oeverzwaluw een gunstig leefgebied te vinden in het recent aangelegde industrieterrein. De restanten van de zandhopen in combinatie met de uitgebreide waterpartijen en rustige omgeving zorgen voor een opleving van deze soort in dit gebied. 

De gemeente Maldegem ondernam in samenwerking met Veneco en het Regionaal Landschap Meetjesland en Leiestreek acties zodat de huidige broedplaatsen behouden blijven tot na het broedseizoen in september. Na het broedseizoen trekt deze soort zuidwaarts om te overwinteren.

Ondertussen is een mogelijkheid gevonden om de aanwezigheid van de oeverzwaluw op termijn te bestendigen door de aanleg van een definitieve oeverwand in de buurt.