Regionetwerk Gent werkt samen aan regionale uitdagingen

In 2017 startte een unieke samenwerking tussen intercommunale Veneco, stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen en de BGTS Kanaalzone, met ondersteuning van Vlaanderen en het ESF-agentschap. Een samenwerking die werd vastgelegd in een regiocharter dat door alle betrokkenen werd ondertekend. 

Het doel? Werken aan een regionaal toekomstplan om de bevolkingsgroei op te vangen.  

Regionetwerk Gent, de koepel waaronder de partners samenwerken, kreeg het heuglijke nieuws dat de samenwerking voor 1 jaar kan verlengd worden. Daarom hernieuwden we deze samenwerking met de ondertekening van het charter door o.m. Gedeputeerde Anne-Marie Charlier, burgemeesters Danny Claeys (gemeente Nazareth), Mathias De Clercq (stad Gent) en Elsie Sierens (gemeente Destelbergen). 

Volgens de prognoses van het Planbureau zullen er in de Gentse regio tegen 2050 minstens 100.000 inwoners bij komen. Al deze mensen zullen een plek zoeken om te wonen, te werken, zich te verplaatsen,… De Gentse regio staat dus voor belangrijke ruimtelijke, economische, ecologische en maatschappelijke uitdagingen. Een gezamenlijke strategie is nodig om iedereen voldoende levenskwaliteit en ontplooiingskansen te blijven bieden.

Daarom willen de partners een gezamenlijke streekagenda voor de regio realiseren. 


Meer info?