Schapen op De Prijkels zorgen voor een evenwichtig ecosysteem

Schapen onderhouden 'De Prijkels' op een milieuvriendelijke manier

De uitbreiding van het bedrijventerrein ‘De Prijkels’ is zo goed als afgewerkt. Bijna alle harde infrastructuur (wegen, fietspaden,…) is aangelegd. De groene infrastructuur is ingezaaid met gras en bloemenrijk grasland. Inheems bosgoed en hoogstambomen zijn aangeplant. Om de kwaliteit van de groenaanleg te waarborgen, zijn beheersmaatregelen nodig. Een kudde schapen van De Grazer vzw helpt ons hierbij.

Niets dan voordelen

Schapen ogen niet alleen mooi in het landschap, maar onderhouden tegelijk het gemeenschappelijk groen op ‘De Prijkels’. Bovendien dragen ze bij tot de biodiversiteit. Zo worden delen van het terrein met zeldzame/kwetsbare plantensoorten en grondbroedende vogelsoorten vermeden tijdens het groei- en broedseizoen. De schapen zorgen ook voor een ruimere verspreiding van zaden, diasporen en genetisch materiaal via vacht, hoeven en mest, wat de biodiversiteit bevordert. 

Door verschralingsbeheer krijgen we een bloemenrijker grasland dat zorgt voor een toename van de fauna. Bloeiende planten trekken veel insecten aan zoals vlinders, hommels, spinnen, sprinkhanen, kevers,… 

Veel insecten zorgen op hun beurt voor weidevogels, zangvogels, amfibieën en kleine zoogdieren. Een evenwichtig ecosysteem dus. 

Verschralingsbeheer betekent niet tot weinig bemesten van het perceel en maaien waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Door te werken met schapen is er geen maaiafval en een vermindering van brandstofverbruik.

Efficiënt natuurbeheer door samenwerking met De Grazer vzw

Deze vorm van begrazing wint de laatste jaren steeds meer aan belang. Een herder stuurt zijn kudde met de hulp van een herdershond doorheen het gebied waarbij er op maat wordt begraasd. Ze grazen overdag en gaan iedere avond naar een nachtweide. De herder geeft zijn schapen alle verzorging die ze nodig hebben. De Grazer vzw zal zorgen voor een voorjaars- en najaarsbegrazing. Het perceel moet kaal de winter ingaan zodat de ondergrond tijdens het voorjaar veel licht opvangt. 

Bekijk de reportage op AVS

Vragen? 

Veneco
Sam Lievens, parkmanager De Prijkels
E: Sam.lievens@veneco.be
T: 09/251.22.22

De Grazer vzw
Nils Mouton
E: vzwdegrazer@gmail.com
T: 0472/82.65.97