Subsidienieuwsflash

We sluiten dit vreemde jaar in schoonheid af met de toezegging van een waaier aan provinciale en Vlaamse subsidies.

Veneco haalt provinciale en Vlaamse subsidies binnen voor onze lokale en regionale projecten. Maar liefst 7 van onze projecten krijgen subsidies toegewezen. Hiermee komt 3.075.500 euro subsidies naar onze regio! 

In 2021 zullen we onze gemeenten nog beter ondersteunen door op een meer gestructureerde en systematische wijze subsidiemogelijkheden te onderzoeken. Subsidiemogelijkheden bundelen we in een subsidiewijzer die we aan de gemeenten bezorgen.

 

Oproep: Natuur in je buurt 2020
Verstrekker: Agentschap Natuur & Bos
Geselecteerd project: Elsdriespark in Melle
Bedrag: 150.000 euro
 
De nieuwe parkschool in de gemeente Melle zal zich midden in een groene oase bevinden. Veneco maakte het ontwerp van het park en reageerde op de subsidieaanvraag van het Agentschap Natuur en Bos.
 
Met deze subsidie realiseren we een bereikbare en toegankelijke natuur op buurtniveau. We zorgen enerzijds voor natuurbeleving en anderzijds de ondersteuning van biodiversiteit. Dit doen we door het plaatsen van insectenhotels, te zorgen voor een maximale waterinfiltratie, trage verbindingen aan te leggen voor fietsers en voetgangers en te werken aan een veilige en groene schoolomgeving.

_______________________________________________________________________________________________

Oproep: Energieambassadeurs 2020
Verstrekker: Provincie Oost-Vlaanderen
Geselecteerd project: ‘Wijkrenovatie Bloemekenswijk’ & ‘Duurzame verlichting in openbare gebouwen (LaaS)’
Bedrag: 15.500 euro en 20.000 euro
 
Hier zijn we 2 maal in de prijzen gevallen.

In de Bloemekenswijk in Lievegem willen we een dynamiek van wijkrenovatie creëren. Van iedere woning maken we een thermoscan om warmteverliezen zichtbaar te maken. Er komt ook een mobiel energieloket waar inwoners met al hun renovatievragen terecht kunnen. Heeft dit mobiel energieloket het gewenste effect, dan willen we deze methodiek uitrollen voor het volledige werkingsgebied.
 
Veneco biedt vanaf het voorjaar 2021 Light As A Service (LaaS) aan, in samenwerking met het Vlaams Energiebedrijf (VEB). Zo willen we energiezuinige relighting van openbare gebouwen faciliteren op een budgetneutrale manier. De deelnemende gemeenten worden van A tot Z ontzorgd.

_______________________________________________________________________________________________

Oproep: Stadsvernieuwing 2020
Verstrekker: Vlaanderen
Geselecteerd project: Ontwikkeling Paterskerksite in Eeklo
Bedrag: 2.800.000 euro
 
De stad Eeklo heeft grootse plannen met de Paterskerksite in het hart van de stad. Het klooster wordt omgebouwd tot een modern stadskantoor. De kloostertuin wordt publiek toegankelijk als stadspark. En, er is ruimte voor wonen met een ondergrondse centrumparking.

Om tot een kwalitatief project te komen, diende Veneco in opdracht van de Stad een subsidiedossier in voor het Stadsvernieuwingsfonds Vlaanderen. De ontvangen subsidie vormt een mooie impuls om het project op een nog hoger niveau te tillen.

_______________________________________________________________________________________________

Oproep: Wonen & experimentele woonprojecten
Verstrekker: Provincie Oost-Vlaanderen
Geselecteerd project: Betaalbaar, bereikbaar en kwalitatief wonen in de gemeente Wachtebeke
Bedrag: 50.000 euro
 
De gemeente Wachtebeke kocht een bouwgrond en stelde Veneco aan voor de begeleiding van een sociaal woonproject dat door private realisatie tot stand komt. Samen met het team Inclusio-Denc!-Oak Tree Projects worden enkele kleine wooneenheden gebouwd die via een sociaal verhuurkantoor worden aangeboden.

De subsidies zijn specifiek bedoeld om ruchtbaarheid te geven aan deze innovatieve projectopzet.

_______________________________________________________________________________________________

Oproep: Pilootprojecten BRV voor gemeenten
Verstrekker: Vlaanderen
Geselecteerd project: Bouwshift gemeenten Merelbeke & Nazareth
Bedrag: 2 x 20.000 euro
 
De gemeenten Merelbeke en Nazareth ontvangen elk een Vlaamse subsidie van 20.000 euro. In opdracht van beide gemeenten maakt Veneco het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan op. Hierbij gaat veel aandacht naar een kernversterkend beleid en het vrijwaren van open ruimte. De gemeenten zijn pioniers in Vlaanderen om de bouwshift te realiseren. Met de subsidie gaan ze verder aan de slag om een lokale strategie uit te werken.