Uw bedrijf op het bedrijvenpark in Maldegem?

Infrastructuurwerken

Na de uitvoering van de werken door aannemer Stadsbader, is het kruispunt N9 - Gentse Steenweg heringericht en de N9 opnieuw in beide richtingen opengesteld. Op de planning staan nog enkele randafwerkingen en de aanplant van bomen in de groenzones. 

Archeologie

T.h.v. de uitbreidingszone rondden de archeologen een eerste fase van een grootschalig archeologisch onderzoek af. Dit betekent dat het veldwerk achter de rug is. De verzamelde stalen worden de volgende maanden natuurwetenschappelijk onderzocht. Zeker is dat we zo’n 15.000 jaar terug in de tijd gaan.
 
Uitbreiding

De werken in de uitbreidingszone worden door aannemer Stadsbader verdergezet. De interne weginfrastructuur, het natuurlijk waterbeheer, een netwerk aan fietspaden en groene assen zullen een duurzame, innovatieve bedrijfsomgeving vormen. 

De uitbreiding omvat een zone voor regionale bedrijven (+/- 14 ha) en een zone voor lokale bedrijven (+/- 8,5 ha), goed voor honderden bijkomende jobs. 
 
Uw bedrijf op het bedrijvenpark Maldegem? 

In de infobundel op onze website leest u meer over de beschikbare percelen, de prijs, de stedenbouwkundige voorwaarden en de wijze van kandidaatstelling. 

Op 3 februari 2022 organiseren we een infomoment waarop we de verkoopprocedure met de voorwaarden toelichten. Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen wordt het een fysiek of digitaal infomoment.
Interesse? Schrijf in via wendy.vanlaere@veneco.be en we houden u op de hoogte.