Veneco neemt duurzaamheidscharter Voka in ontvangst

In 2022 besliste Veneco om samen met Voka een gezicht te geven aan de duurzaamheidsinitiatieven die op vandaag deel uitmaken van de dagelijkse werking. Op woensdag 14 juni werd onze inzet beloond en behaalden we het charter dat steunt op de Sustainable Development Goals (SDG’s). 

Duurzaamheid zit in het DNA van Veneco en is een essentieel aspect over de afdelingen heen. Met onze werking dragen we bij aan een kwaliteitsvollere samenleving, die aansluiting vindt bij meerdere doelstellingen van de SDG’s. De 17 doelstellingen zijn opgesteld door de Verenigde Naties om tegen 2030 globale uitdagingen aan te pakken zowel op gebied van de maatschappij, economie en het milieu, alsook voor mensenrechten en wereldvrede. Het belangrijkste principe ‘Leave no one behind’ is een opdracht die wij en elk van onze gemeenten nastreven.

                                  

Een greep uit de projecten

SDG 3 - Goede gezondheid en welzijn
Het ter beschikking stellen van leasefietsen voor het personeel en bij uitbereiding voor de ambtenaren bij onze gemeenten.

SDG 7 - Betaalbare en duurzame energie
Het dichter brengen van energie- en renovatieadvies bij de burger door het inzetten van een mobiel energiehuis en het aanbod om een betrouwbare aannemer te vinden voor renovatie via ons groepsaanbod

SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen
Het oprichten van het Streekfonds ‘Regiokracht’ samen met andere partners waarbij projecten voor het goede doel extra financiering ontvangen via crowdfunding (www.streekfondsoostvlaanderen.be).   

"Als streekintercommunale is het onze taak om zowel zelf bij te dragen aan een duurzame en kwaliteitsvolle samenleving als om onze gemeenten hierin te ondersteunen. De afgelopen jaren lanceerden we met trots verschillende projecten die een positieve impact hebben op mens, milieu, maatschappij,… En dat doen we niet alleen, we kunnen hiervoor rekenen op heel wat partners die met dezelfde bevlogenheid hun schouders zetten onder het creëren van een betere wereld. We zijn dan ook verheugd om het charter in ontvangst te nemen als bevestiging van ons engagement”, Sofie Vandelannoote – algemeen directeur Veneco