Veneco on tour bij de gemeenten

Veneco hecht veel belang aan een goede en open communicatie met al haar vennoten. Na de verkiezingen en de installatie van de nieuwe besturen zetten we dan ook in op een grondige informatieoverdracht. 

Algemeen directeur Sofie Vandelannoote bezoekt, samen met enkele medewerkers, alle schepencolleges. We brengen ons verhaal en luisteren naar de noden van de gemeenten. 

Op vraag van de gemeenten organiseerden we 3 roadshows voor alle gemeenteraadsleden. Wie is Veneco? Voor welke projecten kan u bij ons terecht? Hoe gaan we te werk? Wat kan Veneco voor uw gemeente betekenen? In een duidelijk overzicht kregen de raadsleden een antwoord en gaven we hen de mogelijk om vragen te stellen. 

We wensen iedereen een vlotte start en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.