VeneConferentie 'Participatie en inspraak: levert het echt wat op?

Veel gemeenten trekken expliciet de kaart van participatie en inspraak. Ze organiseren brede bevragingen, inspraakmomenten, workshops,…. en beslissen op basis van verkregen inzichten.

Burgemeesters zetten volop in op social media. Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram,….zijn actieve communicatietools geworden. 

Burgerfora, burgerjury’s, burgerbegrotingen, burgerparlementen, burgerkabinetten: de kans is groot dat je hier al eens van gehoord hebt. In essentie gaat het om het samenbrengen van diverse burgers die elkaars mening in overweging nemen. Levert het echt wat op? 

Schrijf je in voor onze 12de VeneConferentie 'Participatie en inspraak: levert het echt wat op'.

We voorzien voldoende afstand, monitoren de luchtkwaliteit met een Co2-meter en vragen de deelnemers om mondmasker op te houden.