Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord

Vervoerregio Gent van start

De vervoerregio Gent ging definitief start. 

De eerste taak bestaat in de opmaak en het valideren van een nieuw openbaar vervoernet voor de ganse regio. Vervolgens wordt een regionaal mobiliteitsplan opgemaakt. MOW neemt de regisseursrol op en laat zich bijstaan door een consortium van studiebureaus. 

Streekintercommunales kunnen een legitieme rol vervullen binnen de ambtelijke en politieke werkzaamheden van de vervoerregiowerking omwille van hun mobiliteits- en ruimtelijke expertise, regionale gebiedskennis en regionale reflex met een meerwaarde voor de individuele gemeenten. Veneco biedt inhoudelijke deskundigheidsondersteuning voor al haar gemeenten. Voor vragen kan u terecht bij tim.scheirs@veneco.be