Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord

Vlaamse overheid ondersteunt ondernemers

De Vlaamse overheid voorziet in enkele steunmaatregelen voor bedrijven die investeren in hun toekomst. Hierna enkele interessante subsidies:

1. Onderzoeks- en ontwikkelingssteun

Deze maatregel richt zich op projecten waarbij nieuwe producten en processen worden ontwikkeld. Als onderneming kan je een substantiële subsidie krijgen op je totale onderzoeks- of ontwikkelingskost, zowel voor fundamenteel onderzoek (grensverleggend) als toegepast ontwikkelingswerk (bouw prototype of demotoestel). Ook kosten voor samenwerkingen met derden (bedrijven of kenniscentra) komen in aanmerking. Naargelang het soort innovatie en de grootte van het bedrijf, variëren de steunpercentages tussen 25 % en 60 %. Het steunbedrag ligt tussen 25.000 euro en 3.000.000 euro.

2. Strategische transformatiesteun

Voorzie je een transformatie van je onderneming door bv. een innovatie die sterk vernieuwend is voor jouw sector, dan is deze subsidie wellicht van toepassing. Het betreft investeringen in activa gelinkt aan de oprichting van een nieuwe vestiging of het diversifiëren van bestaande activiteiten. Ook daaraan verbonden opleidingen komen in aanmerking. De basissteun voor investeringen bedraagt 8 % en voor opleidingen 20 %. Een bonus i.f.v. de verwachte tewerkstellingsgraad is eveneens mogelijk. De maximum basissteun bedraagt 1 miljoen euro. Er gelden wel instapdrempels afhankelijk van de grootte van de onderneming, de soort steun en of er al dan niet wordt samengewerkt. Grote ondernemingen komen enkel in aanmerking voor een tussenkomst in opleidingskosten. 

3. Ecologiepremie 

Wordt je productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig georganiseerd, dan behoren de gebruikte technologieën misschien tot de lijst van gesubsidieerde technieken. Het bedrag van de premie is afhankelijk van de soort techniek, de grootte van de onderneming en de ecoklasse waartoe de technologie behoort. Over een periode van drie jaar kan je maximaal 1 miljoen euro aan steun ontvangen en de steunpercentages situeren zich tussen 15 % en 55 %.

Lijken één of meer van deze maatregelen van toepassing op jouw plannen, neem dan contact op met het Agentschap Innoveren en Ondernemen voor gratis bedrijfsadvies. 

Contactgegevens:
VLAIO 
Geert Huyghebaert - Bedrijfsadviseur
T: 09/276.19.73
E: geert.huyghebaert@vlaio.be 

Deze informatie is afkomstig van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Veneco is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen of onjuistheden.