Werken uitbreiding Saterstraat gestart

Veneco ontwikkelde in de gemeente Aalter een woonverkaveling met 19 loten voor open en halfopen bebouwing. 18 loten zijn ondertussen verkocht. Aannemer De Roeck-Teugels staat klaar om de 2de fase op te starten.  

Uitbreiding van de woonverkaveling

In de uitbreiding is er ruimte voor 4 individuele kavels, een project voor sociale huisvesting en een innovatief woonproject met 8 woonentiteiten. In totaal komen er 20 wooneenheden bij. 

De bestaande en nieuwe zone vormen ruimtelijk één geheel. Er is extra aandacht voor publieke groenzones waarin een trage wegverbinding en wadi worden geïntegreerd.

Het project biedt in eerste instantie een oplossing aan de bewoners van Groen Ursel, waar permanente bewoning niet is toegelaten. Wie op de hoogte wil blijven van de start van de verkoop, bezorgt zijn/haar gegevens aan wendy.vanlaere@veneco.be.  

Er worden ook 6 sociale koopwoningen met 4 slaapkamers en 6 sociale huurwoningen met 1 slaapkamer gerealiseerd door de Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen. 

Opstart infrastructuurwerken

Aannemer De Roeck-Teugels start medio mei met de aanleg van de wegen en riolering. De werken worden gefaseerd uitgevoerd met als doel af te ronden met de beplantingswerken in het najaar 2021. Na de bouw van de woningen worden tot slot de voetpaden aangelegd. 

Archeologie 

De eerste stap in de realisatie is gezet. De archeologen van Monument Vandekerckhove voltooiden hun werkzaamheden op 28 april. Uit onderzoek is gebleken dat het gebied ooit bosrijk was. In deze groene omgeving vestigde en leefde de mens uit de metaaltijden. De aanwezigheid van een spieker of graanschuur met aardewerk, paalsporen en verschillende greppels getuigen van de continuïteit van de bewoning. 

Interesse in de archeologische onderzoeken van Veneco in de regio? Volg  www.facebook.com/archeoveneco

Contactgegevens voor verdere info

Veneco
Dieter Van Acker
T: 09/251.22.22 
E: dieter.vanacker@veneco.be

Gemeente Aalter
T: 09/325.22.00
E: domeinen@aalter.be

Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen (MBV)
Stationsstraat 58, 9900 Eeklo
T: 09/376 90 40
W: www.mbv-sociaalwonen.be
E: info@mbvsw.be