Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord Ik ga niet akkoord

Openbare onderzoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening

De Raad van Bestuur van Veneco deelt mee dat, overeenkomstig artikel 17 van het decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut van 24-02-2017, een openbaar onderzoek is geopend, over de door de Raad van Bestuur van Veneco in zitting van 8-02-2018 voorlopig vastgesteld onteigeningsbesluit ‘Moerakker’.

De te onteigenen percelen zijn gelegen tussen de Aalterseweg en Stekelhoek te Knesselare.

Het voorlopig onteigeningsbesluit, inclusief projectnota en onteigeningsplan, ligt ter inzage op volgende diensten:

Gemeente Knesselare
Dienst grondgebiedzaken, milieu en stedenbouw
De Plaats 14
9910 Knesselare
Openingsuren: ma t.e.m. vr van 8u30 tot 12u, woensdag ook van 14u tot 16u en do enkel van 16u tot 19u.
Gesloten op wettelijke feestdagen

Veneco
Panhuisstraat 1
9070 Destelbergen
Openingsuren: elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u.
Gesloten op wettelijke feestdagen

Personen die bezwaren of opmerkingen hebben tegen de definitieve vaststelling van dit plan, of een verzoek tot zelfrealisatie wensen in te dienen conform art. 25 eerste lid van het onteigeningsdecreet, worden verzocht hun schriftelijke bemerkingen aangetekend te sturen of af te geven tegen ontvangstbewijs aan de Raad van Bestuur van Veneco, Panhuisstraat 1, 9070 Destelbergen, binnen de termijn van dit openbaar onderzoek, dat zal aanvangen op 26-02-2018 en eindigen op 28-03-2018. De datum van de poststempel of de datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Voor bijkomende inlichtingen kan u zich wenden tot:
Veneco
Panhuisstraat 1
9070 Destelbergen
tel. 09/251 22 22
mail: info@veneco.be

 

U kan volgende documenten raadplegen:
voorlopig onteigeningsbesluit;
- onteigeningsplan;
- projectnota incl. voorontwerp inrichtingsplan;
- uittreksel Raad van Bestuur 08-02-2018.