Erfpachter gezocht voor het Godshuis de Lichtervelde in Eke

VZW Zusters Kindsheid Jesu Eke zoekt in samenwerking met Veneco een erfpachter voor Godshuis de Lichtervelde in Eke, Nazareth. De erfpachtovereenkomst wordt toegestaan voor een periode van 50 jaar. Gedurende deze periode zal de erfpachter het klooster een nieuwe invulling geven, waarbinnen hoofdzakelijk een woonproject met maatschappelijke meerwaarde en eventuele nevenfuncties voorzien worden.

Deze oproep valt buiten de toepassing van de Wet Overheidsopdrachten. 
Bij het indienen van het eerste voorstel wordt reeds een visie op het programma, een conceptschets met eenvoudige planindeling en een businessplan gevraagd. 


Meer info over deze oproep en de algemene en specifieke selectiecriteria zijn raadpleegbaar na het vervolledigen van onderstaand formulier. 

VZW Zusters Kindsheid Jesu Eke en Veneco kozen ervoor de documenten via elektronische middelen op kosteloze, vrije, volledige en rechtstreekse wijze aan te bieden. U bent niet verplicht om u te identificeren. Door u toch te identificeren, kunnen wij u op de hoogte brengen van wijzigingen en verduidelijkingen in de opdrachtdocumenten. We raden u daarom aan om de bedrijfsnaam en e-mail in te vullen.

Opgelet, lukt dit niet, probeer een andere internetbrowser. We ondervinden problemen met Safari. 
Verschijnt de link niet na het invullen van het formulier, neem contact op met Catherine Pyck. 

Plaatsbezoek

We organiseren extra plaatsbezoeken op woensdag 29 maart.
Reserveer uw tijdsslot door contact op te nemen met Catherine Pyck via onderstaande gegevens.

Indiening

T.e.m. 8 juni 2023 via mail aan catherine.pyck@veneco.be

Vragen? 

Catherine Pyck
E: catherine.pyck@veneco.be
T: 09/251 22 22