Gezocht: Expert kwaliteitskamer

Voor de versterking van de regionale kwaliteitskamer VakWeRK zijn de twee Oost-Vlaamse streekontwikkelingsintercommunales Interwaas en Veneco op zoek naar een nieuwe expert binnen de discipline ‘stedenbouw en ruimtelijke planning’.

De geselecteerde kandidaat zal als vaste deskundige ‘stedenbouw en ruimtelijke planning’ deel uitmaken van de kwaliteitskamer voor een periode van 2 jaar.

Meer informatie omtrent de werking van de kwaliteitskamer en de inhoud van de taak als deskundige, kan u terugvinden in het huishoudelijk reglement.

Interesse om deel uit te maken van onze regionale kwaliteitskamer en zo mee te werken aan de architecturale en ruimtelijke kwaliteit in de regio?

Kandidaturen kunnen ingediend worden vanaf 12 augustus 2024 t.e.m. 16 september 2024.

Meer informatie omtrent het functieprofiel en de in te dienen kandidatuur vindt u in dit document.

Voor meer info over deze oproep kan u contact opnemen met Tina Verschueren van de intercommunale Veneco, 09/218.99.42 of mailen naar tina.verschueren@veneco.be.