Ontwerpers voor lijst thematische referentiedossiers van VakWeRK

De kwaliteitskamer VakWeRK lanceert een oproep naar ontwerpers en ontwerpbureaus die deel willen uitmaken van de lijsten voor thematische referentiedossiers en ontwerpers van VakWeRK. 

De thematische lijsten worden aangelegd als referentie en inspiratie voor de lokale besturen binnen de werkingsgebieden van de VakWeRK intercommunales (Interwaas, Solva en Veneco). 

De lijsten worden aangelegd in 6 verschillende thema’s:

  1. Herbestemming erfgoed
  2. Bouwen in (stads)landschappelijke waardevolle omgeving 
  3. In- en uitbreidingsprojecten
  4. Bouwen van kleine publieke opdrachten
  5. Ontwerpend onderzoek, ruimtelijke visievorming en masterplannen
  6. Landschap en publieke ruimte

Per thema wordt door de kwaliteitskamer een shortlist van 10 ontwerpbureaus of – teams geselecteerd. 

Interesse om deel uit te maken van deze thematische referentielijsten en een inspiratiebron te zijn voor lokale besturen?

Meer info over deze oproep en de algemene en specifieke selectiecriteria zijn raadpleegbaar na het vervolledigen van onderstaand formulier. 

Overeenkomstig artikel 64 van de wet van 17-06-2016 dient de aanbestedende overheid de opdrachtdocumenten via elektronische middelen op kosteloze, vrije, volledige en rechtstreekse wijze aan te bieden. U bent dus niet verplicht om u te identificeren. Door u toch te identificeren, kunnen wij u op de hoogte brengen van wijzigingen en verduidelijkingen in de opdrachtdocumenten. We raden u daarom aan om de bedrijfsnaam en e-mail in te vullen.

Opgelet, lukt dit niet, probeer een andere internetbrowser. We ondervinden problemen met Safari. 
Verschijnt de link niet na het invullen van het formulier, neem contact op met Tina Verschueren. 

Indiening

T.e.m. 15 februari 2023 via mail aan tina.verschueren@veneco.be

Vragen? 

Tina Verschueren
E: tina.verschueren@veneco.be
T: 09/251 22 22