Concessiehouder voor het Schildershuisje

De gemeente Merelbeke zoekt in samenwerking met Veneco een concessiehouder voor het Schildershuisje. Het Schildershuisje is vastgesteld erfgoed en heeft een oppervlakte van 80 m2. Het gebouw heeft nood aan een grondige renovatie en een herbestemming. Het huisje wordt in concessie gegeven op basis van het concept dat de concessiehouder indient bij de bieding. Het Schildershuisje dient een horeca gerelateerde invulling te krijgen die de levendigheid en de sociale activiteiten van het aansluitende park ondersteunen.

Meer info over deze oproep en de algemene en specifieke beoordelingscriteria zijn raadpleegbaar na het vervolledigen van onderstaand formulier. 

De gemeente Merelbeke en Veneco kozen ervoor de documenten via elektronische middelen op kosteloze, vrije, volledige en rechtstreekse wijze aan te bieden. U bent niet verplicht om u te identificeren. Door u toch te identificeren, kunnen wij u op de hoogte brengen van wijzigingen en verduidelijkingen in de opdrachtdocumenten. We raden u daarom aan om de bedrijfsnaam en e-mail in te vullen.

Opgelet, lukt dit niet, probeer een andere internetbrowser. We ondervinden problemen met Safari. 
Verschijnt de link niet na het invullen van het formulier, neem contact op met Sarah De Pourcq. 

Indiening

T.e.m. 15 juni 2023 om 10.15 u via e-procurement. 

Vragen

Sarah De Pourcq
Esarah.depourcq@veneco.be
T: 09/251 22 22