Uitgifte concessie voor de bouw, inrichting en exploitatie van een windturbine op de bedrijvenzone De Prijkels

Veneco wenst met deze opdracht twee doelstellingen na te streven:

  • het optimaal benutten van het potentieel aan windenergie op het desbetreffend perceel in de bedrijvenzone De Prijkels en; 
  • het vergroten van het draagvlak voor een duurzame energietransitie door het actief betrekken van de bedrijven, gelegen in bedrijvenzone De Prijkels, de inwoners van gemeente Nazareth via burgerparticipatie en bij uitbreiding de inwoners uit de gehele Veneco-regio.

Door het voorzien van lokale hernieuwbare energieproductie via een windturbine zal een wezenlijk aandeel van de stroomvoorziening voor verbruikers in de omgeving op een CO2-neutrale manier gebeuren. 

Actieve rechtstreekse participatie van burgers en bedrijven in de hernieuwbare energieproductie zal leiden tot een meer democratisch energiebeleid, bijdragen tot een groter draagvlak voor duurzame energie en zorgen voor een meer rechtvaardige financiering. 

Veneco zal erover waken dat de exploitatie van de betrokken infrastructuur gebeurt door een gemotiveerde concessiehouder met een duidelijke en aantrekkelijke uitbatingsvisie, die rekening houdt met de doelgroepen en de specifieke functies van de infrastructuur.

Contactgegevens

Annekatrien Beckers: annekatrien.beckers@veneco.be
Raf Anthoni: raf.anthoni@veneco.be

Documenten

Ge├»nteresseerden kunnen een voorstel indienen uiterlijk tot en met 17 september 2021 om 11.15 u. Het dossier is te downloaden en te bekijken via TED onder de referentie "Veneco-9810-2021-02-F24".