Windturbines 'De Prijkels'

Bouw, plaatsing en exploitatie van twee windturbines op bedrijvenzone De Prijkels 

Het voorwerp van de concessie bestaat uit de bouw, plaatsing en exploitatie van twee windturbines, op percelen in eigendom van Veneco op het bedrijventerrein 'De Prijkels', langs de E17 in Nazareth.

Tot het voorwerp van de concessie behoren: 

  • het creëren van een lokaal draagvlak
  • de bouw, plaatsing en exploitatie van de windturbines
  • de participatie van burgers, bedrijven, organisaties, ...
  • potentiële meerwaardeprojecten voor de bedrijvenzone 'De Prijkels', voor de inwoners van Nazareth, die bijdragen aan een klimaatneutrale en klimaatadaptieve Veneco-regio. 

Interesse?

Geïnteresseerden kunnen de documenten downloaden na het vervolledigen van onderstaand formulier.

Overeenkomstig artikel 64 van de wet van 17-06-2016 dient de aanbestedende overheid de opdrachtdocumenten via elektronische middelen op kosteloze, vrije, volledige en rechtstreekse wijze aan te bieden. U bent dus niet verplicht om u te identificeren. Door u toch te identificeren, kunnen wij u op de hoogte brengen van wijzigingen en verduidelijkingen in de opdrachtdocumenten. We raden u daarom aan om de bedrijfsnaam en e-mail in te vullen.

Opgelet, lukt dit niet, probeer een andere internetbrowser. We ondervinden problemen met Safari. 
Verschijnt de link niet na het invullen van het formulier, neem contact op met Raf Anthoni. 

Indiening

1 maart 2023 om 10.00 u

Vragen? 

Raf Anthoni
E: raf.anthoni@veneco.be
T: 09/251.22.22