Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord

Werkingsgebied en regio's

Veneco is een intergemeentelijk samenwerkingsverband van 21 gemeenten rond Gent

De aangesloten gemeenten zijn:

Aalter, Assenede, Deinze, De Pinte, Destelbergen, Eeklo, Evergem, Gavere, Kaprijke, Kruisem, Lievegem, Lochristi,  Maldegem, Melle, Merelbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate, en Zulte. 

Werkdomeinen

Veneco heeft een sterke expertise op de volgende werkdomeinen:

  • bedrijven en economische ontwikkeling;
  • stedenbouw en ruimtelijke ordening;
  • wonen.

Dit wordt aangevuld met projecten rond herbestemming en reconversie van oude panden en sites, zowel voor bedrijven, kerken als voor woningbouwprojecten.

Intelligente woonprojecten, verdichtingsprojecten, projectregie van woningbouwprojecten, kernvernieuwing, visievorming op open ruimte en woonuitbreidingsgebieden, ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen … zijn de thema’s waarop Veneco verder inzet.

Op vraag van gemeenten zetten we in op nieuwe thema’s: herbestemming kerken, energie en klimaat, erfgoed, mobiliteit, lokale economie en handhaving

Werking op verschillende niveaus

De basis van de werking is de gemeentelijke dienstverlening, waarbij de nadruk ligt op een actieve aanwezigheid in de gemeenten als partner en vice versa.

Intergemeentelijke samenwerking wordt gestimuleerd. We zoeken naar meerwaardes voor de gemeenten op intergemeentelijk niveau en komen hiermee naar buiten onder de vorm van opleidingen en VeneConferenties. Er zijn verschillende intergemeentelijke werkgroepen actief die gericht zijn op informatie-uitwisseling en kennisdeling. We werken dit uit voor het ganse Venecogebied of voor een specifieke regio – afhankelijk van het thema.

Er zijn twee regio’s actief in het Venecogebied: het Meetjesland en gezamenlijk de Leie-Scheldestreek - Oostrand van Gent. Deze regio’s worden gedifferentieerd benaderd. De ondersteuning vanuit de intercommunale inzake streekwerking is afhankelijk van de specifieke vragen die komen uit de betreffende regio. Het burgermeestersoverleg kan de toetssteen zijn voor het uitrollen van acties en bepalen van inhoudelijke thema’s voor de regio. De uitwerking van de thema’s en acties gebeurt in samenwerking met de schepenen en ambtenaren.