Privacy

Deze website wordt beheerd door Veneco – dienstverlenende vereniging, met maatschappelijke zetel in 9070 Destelbergen, Panhuisstraat 1. Je kan de beheerder van deze site contacteren via privacy@veneco.be.

Door de toegang tot en het gebruik van de website, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Doel van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van intercommunale Veneco. Veneco wil je een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot deze informatie. 

De informatie op deze website en andere websites waarnaar wordt verwezen, is van algemene aard. We raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen. 

De informatie op deze website is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Wie ontvangt de persoonsgegevens

Veneco respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer je informatie vraagt over of je inschrijft voor een actie of een project, vragen wij persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres enz. Deze gegevens gebruiken we enkel en alleen om de gevraagde actie uit te voeren.

Wij gebruiken je e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over nieuws en acties. Indien je dit niet langer wenst, kan je je altijd uitschrijven.

Voor de nieuwsbrief gebeurt de verwerking en behoud/verwijderen van gegevens door Mailchimp.

Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met je toestemming. Veneco zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij je vraag of inschrijving.

Recht van toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Veneco van je persoonsgegevens maakt. Er kan een overzicht opgevraagd worden over jouw persoonsgegevens bij Veneco.

Waarover heb je inzage?

  • Voor welke doelen de persoonsgegevens gebruikt worden.
  • Welke soorten van persoonsgegevens ze hebben verzameld.
  • Aan wie de persoonsgegevens worden doorgestuurd (indien dit zo is).
  • Hoelang de gegevens zullen worden bewaard.
  • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming op de persoonsgegevens.

Bij wie kan je terecht? Neem contact op via privacy@veneco.be.

Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door Veneco verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Bij wie kan je terecht? Neem contact op via privacy@veneco.be

Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

Bij wie kan je terecht? Neem contact op via privacy@veneco.be

Recht van een klacht en verzet

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar privacy@veneco.be of per brief naar Veneco, Panhuisstraat 1 in 9070 Destelbergen. 

Ben je ontevreden met de behandeling van je verzoek, dan kun je een klacht neerleggen bij de Vlaamse Toezichtcommissie per e-mail naar contact@toezichtcommissie of per brief naar Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. 

Meer info: https://overheid.vlaanderen.be/digitale-overheid/vlaamse-toezichtcommissie/klachtenprocedure


Recht op verbetering

Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen. Het kan gaan over een oud adres, een verandering van emailadres, aanpassen van achternaam, voornaam,...

Bij wie kan je terecht ? Neem contact op via privacy@veneco.be

Recht van verwijdering

Je kan Veneco vragen de verzamelde persoonsgegevens definitief te laten verwijderen in hun systemen. Zo ben je verzekerd niet meer aanwezig te zijn in hun databanken. 

Wanneer gebruik je dit recht?

Bijvoorbeeld:
Je gaf jouw adres, naam, voornaam en rijksregisternummer van jou en jouw partner door vanwege interesse in een project. Na afloop van het project kan je Veneco vragen de gegeven persoonsgegevens te verwijderen.

Wanneer kan je dit recht niet gebruiken?

  • Indien Veneco wettelijk verplicht is de persoonsgegevens bij te houden.
  • Indien gerechtelijke stappen worden ondernomen. Zolang dit niet afgerond is, worden de persoonsgegevens niet verwijderd.

Bij wie kan je terecht ? Neem contact op via privacy@veneco.be

Recht op beperking

Door dit recht te gebruiken, kan je aan Veneco vragen jouw persoonsgegevens niet te gebruiken in bepaalde situaties. Hierbij worden niet alle persoonsgegevens verwijderd, maar gaat het om een beperking in het gebruik van de persoonsgegevens. De gegevens blijven wel bestaan. De gegevens die jij vermeldt, zullen niet gebruikt worden in Veneco.

Bij wie kan je terecht ? Neem contact op via privacy@veneco.be

Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van je persoonsgegevens omvat geen profiling en je zal door Veneco evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Beperking van de aansprakelijkheid

Veneco aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse, incidentele of uitzonderlijke schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze website. Dit geldt ook voor elke vorm van schade of verlies door een computervirus of door het vertrouwen dat u stelt in de informatie verkregen op site van Veneco.

Update van de gebruiksvoorwaarden

Veneco behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te actualiseren. Hierbij nodigen wij u dan ook uit om bij ieder bezoek aan de website deze gebruiksvoorwaarden door te nemen.