Innovatief sociaal woonproject

Wachtebeke

De gemeente Wachtebeke speelt in op de vraag om kleinere betaalbare woningen voor kleine gezinnen te ontwikkelen. 

In Wachtebeke staan een honderdtal kleine gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. Die komen niet in aanmerking voor het beschikbare aanbod, dat zich richt tot grote gezinnen. Toch zijn 6 op de 10 kandidaten op de sociale huurmarkt in Wachtebeke kleine gezinnen of alleenstaanden. Maar die kunnen niet terecht in een grotere woning en voorlopig staan er geen nieuwe projecten gepland door de sociale huisvestingsmaatschappijen. 

Het lokale bestuur nam het heft in eigen handen, kocht een bouwgrond van 5.540 m2 en stelde Veneco aan tot begeleiding van een sociaal woonproject dat door private realisatie tot stand zal komen. Na het doorlopen van een selectieprocedure werd het team Inclusio-Denc!-Oak Tree Projects aangesteld. 

Tegen 2022 bouwt het team een aantal kleine wooneenheden die aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) in verhuur worden gebracht. Het is de eerste maal dat een openbaar bestuur in Vlaanderen d.m.v. de inzet van haar eigen gronden een publiek-private samenwerking (PPS) opzet om bijkomende SVK-woningen te laten realiseren. 

Bovendien realiseert het team 8 wooneenheden voor mensen met een beperking (Oak Tree Projects). 

De taak van Veneco bestaat erin het project verder in goede banen te leiden.  

Meer info?

Neem contact op met peter.lacoere@veneco.be of sarah.depourcq@veneco.be

Copyright beelden

Denc!-Studio

project

Innovatief sociaal woonproject, Wachtebeke - Meetjesland