Kerk Aalter-Brug

Aalter

Een nevenbestemming voor de Sint-Godelievekerk in Aalter-Brug

Volgens het goedgekeurde kerkenbeleidsplan wordt de kerk bij voorkeur nog gebruikt voor de eredienst, zoals momenteel het geval is. Daarnaast is er ook ruimte voor een nevenbestemming. De kerkfabriek, eigenaar van het kerkgebouw, beschikt niet over de nodige middelen en stelde daarom de vraag aan de gemeente om dit project te ondersteunen en te financieren.

De gemeente Aalter schakelde vervolgens Veneco in om hen te begeleiden bij het nevenbestemmingstraject. 

Partners Gemeente Aalter
  Erfgoedkundige Kring Aalter

Contactpersoon

 

project

Kerk Aalter-Brug, Aalter - Meetjesland

Timing

  • 2024: opmaak haalbaarheidsstudie