Ondersteuning stedenbouwkundige dienst gemeenten

Reeds van bij de opstart van de dienst Ruimte ondersteunde Veneco gemeenten bij omgevingsvergunningsaanvragen. Hierdoor werd een grote knowhow opgebouwd rond concrete omgevingsdossiers.

Gemeenten kunnen een beroep doen op een medewerker van Veneco wanneer haar stedenbouwkundige dienst tijdelijk onderbemand is of voor het adviseren van complexe omgevingsdossiers.

De gemeenten Merelbeke, Lochristi en Zelzate doen momenteel een beroep op Veneco om bij te springen op de gemeentelijke omgevingsdienst in het kader van bijstand bij stedenbouwkundige dossiers (tijdelijk drukke periode, uitvallen van een ambtenaar door ziekte,…). Het gaat hier telkens om een tijdelijke bijstand gedurende 1 dag in de week. Een groot aantal vennoten maakten reeds gebruik van deze specifieke vorm van dienstverlening.