Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord

Opmaak registers in het kader van ruimtelijke ordening

De gemeenten hebben er de laatste jaren een groot aantal extra taken bij gekregen: het opmaken en actualiseren van het leegstandsregister, het opmaken en actualiseren van het register onbebouwde percelen, het opladen van gegevens allerhande in de datamanager/geoloketten van rwo, ... Dit zijn zeer specifieke taken, die weliswaar jaarlijks terugkeren, maar waar de gemeentedienst (doorgaans dienst stedenbouw) slechts één keer per jaar aan werkt. Door deze geringe frequentie ontbreekt het bij die dienst aan routine en wordt het actualiseren van een dergelijk register een tijdrovende bezigheid.

Veneco kan zich ten dienste stellen van de gemeenten door deze registers voor de gemeenten op te maken. Veneco doet dit reeds verschillende jaren voor een aantal gemeenten, waardoor de knowhow bij de vereniging aanwezig is.

Sinds 2016 maakt Veneco voor de gemeente Gavere het leegstandregister op.