Opmaak registers in het kader van ruimtelijke ordening

De gemeenten hebben er de laatste jaren een groot aantal extra taken bij gekregen, waaronder enkele GIS-gerelateerde taken: het opmaken van diverse registers, het opladen van gegevens allerhande in de datamanager/geoloketten van rwo, het opladen van grafische bestanden op het DSI-platform’, ... 

Het opmaken van registers zijn zeer specifieke taken, die jaarlijks terugkeren en waar de gemeente (doorgaans de dienst stedenbouw) slechts één keer per jaar aan werkt. Door deze geringe frequentie ontbreekt het bij die dienst aan routine en wordt het actualiseren van een dergelijk register een tijdrovende bezigheid. Daarom maakt Veneco sinds 2016 voor de gemeente Gavere het leegstandsregister op. Jaarlijks zorgen we voor een update.

Verder zorgden we ook al voor het opmaken en actualiseren van het register onbebouwde percelen, het opladen van gegevens op het DSI-platform,...

Omdat we deze dienstverlening al verschillende jaren aanbieden, is de knowhow aanwezig.