Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord

Leie-Scheldestreek & Oostrand Gent

Volgende projecten rollen we uit in de regio Leie-Schelde-Oostrand. We zorgen ook voor een continue kennisdeling en informatieverstrekking in een regionaal overleg energie en klimaat, een collegawerkgroep mobiliteit en informatiesessies lokale economie. 

Energie & klimaat 

In deze regio blijkt energie en klimaat een belangrijk thema. Daarom startten we in 2019 een ondersteuning op. Volgende acties zijn lopende:

  • Plaatsen van zonnepanelen op gemeentegebouwen via derdepartijfinanciering en burgerparticipatie.
  • Groepsactie energiebesparende maatregelen met renovatieadvies aan huis.
  • Groepsactie stookolietanksanering

Regelmatig wisselen we goede praktijken en nieuwe kennis uit in een regionaal overleg klimaat en energie. 

IOED Leie Schelde

Veneco en Cultuurregio Leie Schelde dienden samen met de gemeenten Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth en Zulte een aanvraag in bij het Agentschap Onroerend Erfgoed om een intergemeentelijk onroerend erfgoeddienst (IOED) op te richten. Minister Matthias Diependaele keurde de aanvraag en het onroerend erfgoedbeleidsplan goed.  

Een volgende stap is het indienen van een subsidieaanvraag. Dankzij deze subsidie kunnen de deelnemende gemeenten advies vragen bij experten archeologie, bouwkundig erfgoed en landschappelijk erfgoed. De IOED zal een partner zijn voor deze gemeenten hij het uitrollen van hun erfgoedbeleid.

Van zodra de subsidieaanvraag voor IOED Leie Schelde wordt goedgekeurd, gaat de onroerend erfgoedwerking van start op 1 januari 2021. Ondertussen werken we verder aan de contouren van de nieuwe IOED-werking. De afgevaardigden uit elke gemeente krijgen hierin een cruciale rol.