Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord

Meetjesland

Onroerend Erfgoed en archeologie

In april 2017 werd de erkenning voor de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) Meetjesland goedgekeurd. We organiseren deze dienstverlening in samenwerking met COMEET en Regionaal Landschap Meetjesland (RLM). 
Elf Meetjeslandse gemeenten maken hiervan deel uit: Aalter, Eeklo, Evergem, Knesselare, Lovendegem, Maldegem, Nevele, Sint-Laureins, Waarschoot, Wachtebeke en Zomergem.

Kort na de erkenning werd ook de subsidieaanvraag goedgekeurd. COMEET, RLM en Veneco bereidden de start van de IOED voor op 1 januari 2018. De IOED biedt een dienstverlening aan voor bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed in de regio. 

De 3 initiatiefnemende organisaties stellen hiervoor elk hun expertise ter beschikking. Voor Veneco is dat archeoloog Davy Herremans. 

Meer info vind je ook op de website www.ioedmeetjesland.be

 

Energie & klimaat

Op 1 maart 2017 ging het project ‘Meetjesland = klimaatgezond’ van start voor 14 Meetjeslandse gemeenten. 
Hiermee ondersteunen Veneco en de provincie Oost-Vlaanderen de Meetjeslandse gemeenten op 2 sporen:

  • bij de opmaak van een klimaatactieplan;
  • bij de uitvoering van de acties van het klimaatactieplan.

Het doel is om samen met de inwoners, bedrijven, handelaars, verenigingen en landbouwers de CO2-uitstoot in de regio drastisch te verminderen en de negatieve effecten van de klimaatopwarming te verzachten. 

Het afgelopen jaar ging de aandacht vooral naar de opmaak van de klimaatactieplannen. Toch probeerden we al enkele concrete acties te ondernemen:

  • Renteloze energielening
    Via het Energiehuis Veneco kunnen inwoners een Vlaamse energielening aanvragen. De lening is renteloos voor specifieke doelgroepen, de rente bedraagt 2 % voor andere particulieren. Vanuit Meetjesland Klimaatgezond werd een voorstel uitgewerkt voor de gemeenten om de rentelast van 2 % voor particuliere energieleningen over te nemen. Deze maatregel past binnen de klimaatdoelstellingen en het verminderen van de CO2-uitstoot van huishoudens. Zes gemeenten in het Meetjsland gingen in op het voorstel: Eeklo, Kaprijke, Lovendegem, Nevele, Sint-Laureins en Waarschoot. Klik hier voor meer info.  
     
  • Klimaatscholen Meetjesland
    Eind december 2017 werd de projectaanvraag voor Klimaatscholen Meetjesland goedgekeurd onder het subsidiereglement ‘energieambassadeurs’ van de provincie Oost-Vlaanderen. Dit project biedt een uitgebreid gratis ondersteuningstraject om zowel directe en indirecte CO2-uitstoot van scholen aan te pakken. Het project is een samenwerking tussen Woonwijzer Meetjesland, Veneco en Volterra met inhoudelijke ondersteuning van MOS (Milieuzorg Op School). 

Volg de concrete acties op de website van Meetjesland Klimaatgezond

Hergebruik hoeves

Leegstaande hoeves en hoeves waarin niet-agrarische activiteiten worden uitgeoefend, zijn niet in regel en zorgen vaak voor negatieve gevolgen voor mobiliteit, openbaar vervoer en de buren.

De provincie Oost-Vlaanderen, Resoc Zuid-Oost Vlaanderen, het Innovatiesteunpunt en Veneco werkten een PDPO-project uit. Dit project bestaat uit 4 stappen: inventariseren van de ‘probleemhoeves’, behoeftenonderzoek, ontwerpend onderzoek en een vormingstraject.

Het project ‘Hergebruik hoeves’ zal van start gaan van zodra de goedkeuring van het project door een ministerieel besluit bekrachtigd wordt. Het project loopt 2,5 jaar. Een PDPO-project krijgt een subsidie van 65 % van de projectkost, 35 % van de financiering komt uit het samenwerkingsverband.

Kwaliteitsvol verdichten in dorpskernen

Er is een spanning tussen de nood aan verdichting en de bezorgdheid naar verlies van identiteit van de dorpskernen in het Meetjesland.

Veneco organiseerde in het najaar van 2016 een studiedag m.b.t kwaliteitsvol verdichten in het Meetjesland. De problematiek werd toen uitgebreid geschetst waarna in werkgroepen gezocht werd naar acties en instrumenten om kwaliteitsvolle verdichtingen te kunnen bekomen. Er bleek een grote behoefte te bestaan aan criteria, typeverordeningen en adviseringsmethoden om verdichtingsprojecten te kunnen evalueren en bij te sturen.

Deze studiedag kende een vervolg in de eerste VeneConferentie ‘Verdichten zonder verstikken’. Op deze studievoormiddag stelden we enkele concrete tools voor die succesvol blijken bij de begeleiding en vergunning van verdichtingsprojecten. De uitgewerkte ‘drietrapsraket’ (PPT beschikbaar onder downloads) kan een concreet hulpmiddel zijn voor lokale besturen.