Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord

De Prijkels

Deinze-Kruisem-Nazareth

De Prijkels is gelegen langs de E17 op het grondgebied van de gemeenten Deinze, Kruisem en Nazareth. In het inrichtingsplan wordt bijzonder veel aandacht besteed aan mobiliteit, de ontsluiting op de N35 en N494, veilige fietsverbindingen, gemeenschappelijke waterbuffering en kwaliteitsvolle groenstructuren. 

Het bedrijventerrein is opgedeeld in 5 deelzones. De Poort vormt de toegang tot het bedrijventerrein waar bedrijven met een ondersteunende functie en kantoorachtigen zich kunnen vestigen. De Lob is bestemd voor lokale en regionale bedrijven. Het regionaal bedrijventerrein omvat de grootste uitbreiding en strekt zich uit over het grondgebied van Deinze, Kruisem en Nazareth. Het lokaal bedrijventerrein paalt aan de N35 en is 5 ha groot.

De bufferzone fungeert als een visuele en akoestische afscherming ten opzichte van de bestaande bebouwing.

In 'De Prijkels' zijn productie, opslag, logistiek, onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten toegelaten. Kleinhandel en autonome kantoren zijn niet toegelaten.

U wilt zich kandidaat stellen?

Het is niet meer mogelijk om een kandidatuurdossier in te dienen. 

Indien na toewijs zou blijken dat er nog een beschikbare oppervlakte is, lanceren wij een nieuwe oproep. U kan hiervoor uw gegevens doormailen naar wendy.vanlaere@veneco.be

Download hierna de nodige documenten:
- infobrochure
- plan met prijzen (ge├»ndexeerd op 01-01-2019)
- plan met nummering van de percelen

UPDATE WERKEN

Nieuwsbrief mei 2019: Update werken 
Plan update werken mei 2019
Plan update werken april 2019
Nieuwsbrief februari 2019: Kruispunt De Prijkels t.h.v. de N494 vrijdagavond terug open!
Nieuwsbrief februari 2019: Nieuwe omleiding in De Prijkels
Signalisatieplan omleiding februari 2019
Nieuwsbrief december 2018: Aanplant bos in De Prijkels gestart
Nieuwsbrief oktober 2018: Update werken De Prijkels
Nieuwsbrief: N494 t.h.v. de Lulstraat onderbroken vanaf 28 augustus
Plan: Wijziging De Lijn
Nieuwsbrief augustus 2018 
Plan 1: Onderbrekening Lulstraat
Plan 2: Onderbreking N494 + omleiding
Nieuwsbrief juni 2018 
Nieuwsbrief maart 2018

Wilt u op de hoogte blijven over de werken in De Prijkels? Schrijf hier in op de nieuwsbrief. 

 

project

De Prijkels, Deinze-Kruisem-Nazareth - Leie-Scheldestreek en Oostrand Gent

Uitbreiding 'De Prijkels' voor lokale en regionale bedrijven. 

jaar

Start werken 2017

opdrachtgever

Gemeentebesturen Deinze, Kruisem en Nazareth

team

Studiebureau: Sweco