Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord

Disclaimer

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site

Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.

Veneco maakt gebruik van e-mail om informatie uit te wisselen. De inhoud van e-mails van Veneco, met eventuele bijlagen, verbindt Veneco op geen enkele wijze. Enkel officieel ondertekende briefwisseling kan dat. Noch Veneco noch de auteur van het e-mailbericht kan bijgevolg aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud ervan en zijn eventuele bijlage(n).