Bedrijventerreinen en reconversieprojecten

Het nieuwe programma van Veneco voor bedrijventerreinen moet het mogelijk maken om tientallen ha bouwrijpe gronden op de markt te brengen in 2018, gespreid over het volledige werkingsgebied van Veneco. Het gaat over ongeveer de helft lokale en de helft regionale bedrijventerreinen.

Het grootste terrein Groot-Prijkels zal in totaal in 57 ha aan bedrijventerrein kunnen voorzien, verspreid over het grondgebied van Deinze, Kruishoutem en Nazareth.