Streekontwikkeling

Er zijn drie regio’s actief in het Venecogebied: het Meetjesland, de Leie-Scheldestreek en de Oostrand van Gent.

Deze regio’s worden gedifferentieerd benaderd. De ondersteuning vanuit de intercommunale inzake streekwerking is afhankelijk van de specifieke vragen die komen uit de betreffende regio, maar kan zich ook situeren in het ganse Venecogebied.