Streekontwikkeling

Er zijn twee regio’s actief in het Venecogebied: het Meetjesland en de Leie-Scheldestreek & Oostrand van Gent.

Voor beide regio's organiseert Veneco regelmatig het burgemeesters- en algemeen directeursoverleg. Deze overleggen zijn onze toetssteen voor het uitrollen van nieuwe projecten voor de regio en onze dienstverlening aan gemeenten.

De ondersteuning vanuit de intercommunale inzake streekwerking is afhankelijk van de specifieke vragen die komen uit de betreffende regio, maar kan zich ook situeren in het ganse Venecogebied.