KMO-zone 'Panhuis'

Destelbergen

De zone 'Panhuis' is bestemd voor de vestiging van ambachtelijke bedrijven, de te herlokaliseren zonevreemde (handels)bedrijven, KMO’s en kleinhandel die voor de omgeving geen abnormale hinder veroorzaken. 

Tevens mag de bedrijvigheid geen water-, bodem- of luchtvervuiling veroorzaken en moet zij beantwoorden aan de normen die hieromtrent worden opgelegd.

Samen met de gemeente Destelbergen organiseren we op de KMO-zone het parkmanagement. O.a. het groenonderhoud van de gemeenschappelijke zones en de organisatie van verschillende initiatieven behoren hiertoe. Zo is er een jaarlijkse opruimactie van zwerfvuil.  Uitverkocht. 

project

KMO-zone 'Panhuis', Destelbergen - Leie-Scheldestreek en Oostrand Gent

jaar

2012-2013

opdrachtgever

Gemeente Destelbergen

studiebureau

Studiebureau Irtas

aannemer

Aclagro NV