Rieme Noord

Evergem

Het bedrijventerrein Rieme Noord is 100 ha groot. Het Havenbedrijf ontwikkelt 90 ha. Veneco realiseert het lokaal gedeelte (+/- 10 ha) bestemd voor bestaande bedrijven en ondernemers die op zoek zijn naar kleinere percelen.

De ontsluiting van het terrein gebeurt via de R4-west en de Zonneweg wat zorgt voor een vlotte bereikbaarheid en zichtbaarheid. Hierdoor wordt ook het verkeer uit het centrum van Rieme gehouden. 

De aanleg van de nieuwe infrastructuur is in voorbereiding. In tussentijd is het archeologisch vooronderzoek opgestart. 

MEER INFO?

Geïnteresseerde bedrijven kunnen vrijblijvend hun gegevens doormailen naar wendy.vanlaere@veneco.be.

project

Rieme Noord, Evergem - Meetjesland

Lokaal bedrijventerrein