Kwaliteitskamer VakWeRK

De streekontwikkelingsintercommunales Interwaas, Solva en Veneco bundelen de krachten om de architecturale en ruimtelijke kwaliteit in de regio te verhogen. Hiervoor richtten ze het samenwerkingsverband 'VakWeRK' op, waarbij WeRK staat voor ‘Werken aan ruimtelijke kwaliteit’. VakWeRK ondersteunt lokale besturen om een kwalitatieve omgeving te realiseren via een gelaagde aanpak, gesteund op twee pijlers nl. adviseren en begeleiden.

VakWeRK adviseert
De kwaliteitskamer is een adviescommissie, bestaande uit een multidisciplinair team van 6 experten met deskundigheid in de vakgebieden stedenbouw, ruimtelijke planning, architectuur en landschapsarchitectuur. De hoofddoelstelling van de kwaliteitskamer is om de architecturale en ruimtelijke kwaliteit in de regio te verhogen aan de hand van een deskundig en gemotiveerd advies omtrent architecturale, stedenbouwkundige en ruimtelijke projecten, van om het even welke schaalgrootte.

De volgende kwaliteitskamers zijn gepland op:

  • 19 januari 2024
  • 23 februari 2024
  • 29 maart 2024
  • 19 april 2024
  • 17 mei 2024
  • 21 juni 2024

Ook op zoek naar deskundig onderbouwd advies voor bouwprojecten in uw gemeente? Dat kan via de kwaliteitskamer VakWeRK! 
Het aanmelden van de projecten gebeurt bij Rien Gellynck:
E: rien.gellynck@veneco.be 
T: 09/251.22.22.

VakWeRK begeleidt
VakWeRK voorziet in een begeleidingstraject om lokale besturen te ondersteunen bij de zoektocht naar kwaliteitsvolle ontwerpers en ontwerpteams -vakmensen- voor hun projecten. De focus ligt op toonaangevende projecten in de regio. 

Veneco ondersteunt het lokaal bestuur bij het organiseren van een procedure in de zoektocht naar een kwaliteitsvol ontwerper en bij de daadwerkelijke selectie ervan.

Op termijn kan het ondersteuningsaanbod van VakWeRK worden uitgebreid met:

  • De opstart van een regionale Open Oproep-procedure waarbij alle overheidsopdrachten, waarvoor een ontwerper wordt gezocht binnen het werkingsgebied van de drie intercommunales, worden gegroepeerd en tweejaarlijks worden gepubliceerd op een gezamenlijk platform. 
  • De aanleg van Architectenpools voor specifieke herhalende opdrachten bvb. herbestemming kerken.

Meer info

Raadpleeg onze folder
Bekijk de werking van de kwaliteitskamer met enkele sprekende voorbeelden in het filmpje '1 jaar VakWeRK'

                              


Contactgegevens Secretariaat VakWeRK
Tina Verschueren
E: tina.verschueren@veneco.be
T: 09/218.99.19