Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord

Kwaliteitskamer VakWeRK

De streekontwikkelingsintercommunales Interwaas, Solva en Veneco bundelen de krachten om de architecturale en ruimtelijke kwaliteit in de regio te verhhogen. Het samenwerkingsverband heeft de sprekende naam 'VakWeRK' gekregen. 

VakWeRK begeleidt lokale besturen in hun zoektocht naar meer ruimtelijke kwaliteit. Lokale besturen worden steeds meer geconfronteerd met complexe ruimtelijke vraagstuken en uitdagingen. VakWeRK wil de lokale expertise versterken om zo de omgevingskwaliteit te verhogen. 

VakWeRK adviseert
De kwaliteitskamer is een adviescommissie, bestaande uit een multidisciplinair team van 6 experten waarop lokale besturen binnen het werkingsgebied van Veneco, Solva en Interwaas beroep kunnen doen.  Meerwaarde: 

  • De samenwerking tussen kwaliteitskamer en de lokale besturen resulteert in een deskundig, gemotiveerd en objectief advies.
  • De kwaliteitskamer werkt ondersteunend aan de lokale besturen en is een verlengde van het ruimtelijk beleid van de gemeente.
  • De besluitvorming is kwalitatiever, rechstzekerder en eenvoudiger voor lokaal bestuur en bouwheer.

De geplande kwaliteitskamers van 2020 gaan telkens door op vrijdag op volgende data: 

  • 21 februari
  • 20 maart
  • 8 mei
  • 12 juni


VakWeRK begeleidt
VakWeRK voorziet in een begeleidingstraject om lokale besturen te ondersteunen bij de zoektocht naar kwaliteitsvolle ontwerpers en ontwerpteams -vakmensen- voor hun projecten. De focus ligt op toonaangevende projecten in de regio. Het aanbod is drieledig.

Op projectniveau:

  • Begeleidingstraject bij de keuze van een goede ontwerper of ontwerpteam. De betrokken streekontwikkelingsintercommunale ondersteunt het lokaal bestuur bij het organiseren van een procedure in de zoektocht naar een kwaliteitsvol ontwerper en bij de daadwerkelijke selectie ervan.
  • Op termijn: Een regionale Open Oproep-procedure waarbij alle overheidsopdrachten waarvoor een ontwerper wordt gezocht, binnen het werkingsgebied van de drie intercommunales, worden gegroepeerd en tweejaarlijks worden gepubliceerd op een gezamenlijk platform. 

Projectoverschrijdend:

  • Architectenpool: voor specifieke herhalende opdrachten, bv. herbestemming kerken, worden gezamenlijke architectenpools aangelegd. 


Meer info
Raadpleeg onze folder

Contactgegevens Secretariaat VakWeRK
Tina Verschueren
E: tina.verschueren@veneco.be
T: 09/218.99.19