Lokaal laden

Op 4 juni 2021 keurde de Vlaamse Regering het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) definitief goed.

Eén van de doelstellingen van het LEPK is dat lokale besturen tegen 2030 zo een 66.000 publiek toegankelijke laadpunten (1 per 100 inwoners) voorzien.

In juli 2022 werd een tweede LEKP (LEKP 2.0) gelanceerd met enkele bijkomende verscherpingen. Zo wordt de doelstelling opgekrikt naar 99.000 (semi-)publieke laadpunten (1,5 per 100 inwoners).

Vlaanderen duidde de gemeenten aan als regisseur voor de effectieve uitrol van publieke laadpalen op haar grondgebied. Zo is het de taak van de gemeente om parkeerplaatsen in te richten en specifieke signalisatie te voorzien. Ook heeft ze de taak pro-actief in kaart te brengen waar laadpunten nodig zijn (spreidingsplan) en dient ze een specifiek beleid rond laadinfrastructuur uit te werken (aanvullend (politie)reglement, visie op handhaving,…).

Veneco wenst haar gemeenten te ontzorgen en haar expertise in te zetten voor de opmaak van een spreidingsplan en beleid rond laadinfrastructuur.

Heeft de gemeente het LEKP of LEKP 2.0 onderschreven, dan kan zij de subsidies aanwenden voor onze dienstverlening.

Download hier ons aanbod

Meer info?

Hebt u nog vragen of wil u een offerte opvragen, neem contact op met Liselotte Mortier of Nina Sarens
Meer info over het aanbod en de loketten van de Vlaamse overheid vindt u terug op de website