Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord

Mobiliteit

ESF
In het kader van het ESF-dossier ‘Versterkt streekbeleid’ werken we samen met de provincie Oost-Vlaanderen aan duurzame mobiliteit door:

- autodelen te stimuleren en het oprichten van een netwerk van mobipunten;

- het multimodaal versterken van verkeersassen met focus op de N70 en N9;

- het operationeel maken van een stadsregionaal verkeersmodel voor de vervoerregio Gent. 

   

Ondersteuning mobiliteits- en verkeersbeleid 
Wanneer de gemeente of stad op zoek is naar de juiste expertise om een bepaalde opdracht of studie uit te voeren, kan zij beroep doen op Veneco. Door het bundelen van eigen expertise met die van externe studiebureaus, wil Veneco de lokale besturen ondersteunen bij hun verkeers- en mobiliteitsbeleid. 

Wat?
Elke vraag ter ondersteuning van het lokale mobiliteitsbeleid kan in principe voorgelegd worden: van een kleine eenvoudige adviesvraag tot grote verkeerskundige- en mobiliteitsopdrachten. In de eerste plaats onderzoeken we of we met onze eigen expertise aan de vraag kunnen voldoen. Indien nodig vragen we via het raamcontract aanvullingen van studiebureaus. 
Bijvoorbeeld:

 • sneltoets en/of gemeentelijk mobiliteitsplan;
 • mobiliteitsprojecten; start- en projectnota;
 • verkeersstructuurschetsen - verkeerscirculatieplannen;
 • modusplannen (fietsbeleidsplan, deelmobiliteit,...);
 • verkeersonderzoeken;
 • conceptueel wegontwerp;
 • vertegenwoordiging/belangenbehartiging van de gemeente bij regionale projecten.

Rollen
Gemeenten:

 • blijven steeds opdrachtgever, een opdracht start of eindigt met expliciet akkoord van de gemeente;
 • hebben de burger als klant;
 • brengen gebiedskennis in.

Veneco:

 • vertaalt de probleemstelling vanuit de gemeente naar een pragmatische opdrachtomschrijving;
 • blijft na gunning ook opdrachthouder volgens de bepalingen van de kostendelende vereniging;
 • is uitvoerder van de opdracht en kwaliteitsbewaker;
 • heeft het gemeentebestuur als klant;
 • brengt een regionaal perspectief in de opdracht en werkt waar mogelijk sectoroverschrijdend.

Studiebureaus:
Veneco sloot -conform de wetgeving overheidsopdrachten- een raamcontract af met Tractebel Engineering NV en Mint NV. Zij:

 • werken in onderaanneming van Veneco;
 • leveren specifieke expertise aan (vb. verkeersmodelering, parkeerorganisatie,...). 

Contactgegevens
Tim Scheirs
Stafmedewerker mobiliteit
E: tim.scheirs@veneco.be
T: 09/218.98.39

Lees hier de folder.
Met ondersteuning van: