Doelgroep

Verschillende doelgroepen komen in aanmerking voor de MijnVerbouwLening, op voorwaarde dat de te renoveren woning minstens 15 jaar oud is:

 • Particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomensgroep van de Mijn VerbouwPremie. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende inkomensgrenzen:
  • Alleenstaande: maximaal inkomen van 51.840 euro. 
  • Alleenstaande met 1 persoon ten laste (open definitie) of koppel zonder persoon ten laste: maximaal inkomen van 74.060 euro. Dit bedrag wordt met 4.160 euro verhoogd per persoon extra ten laste (open definitie)
  • Er wordt rekening gehouden met het inkomen vermeld op het laatst beschikbare aanslagbiljet op het ogenblik dat u de Mijn VerbouwLening aanvraagt.
    
 • Verhuurders via een sociaal verhuurkantoor
  • Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing.
 • ​​​​​​Particuliere eigenaar-verhuurders
  • Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing.
    
 • Particulieren die een woning of appartement verwerven via erfenis of schenking: 
  Vanaf 1 september 2022 zal u niet langer een Energielening+ kunnen afsluiten bij het Energiehuis. U komt wel in aanmerking voor Mijn VerbouwLening (tot eind 2024), als u op basis van uw inkomen behoort tot de laagste of middelste inkomensgroep van Mijn VerbouwPremie (ook indien u niet in deze woning gaat wonen).
 • Niet-commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen (bvb vzw's)
  • Voor gebouwen waarop ze een zakelijk recht hebben, en voor eigen gebruik aanwenden.
  • Voor woningen die worden verhuurd via SVK.
  • Voor woningen die worden verhuurd via geconventioneerde huur (particuliere verhuur).
 • Vereniging van Mede-Eigenaars
  Een VME kan een beroep doen op Mijn VerbouwLening met een looptijd tot 25 jaar en met leenbedragen tot 60.000 euro voor het gebouw, aangevuld met 25.000 euro per appartement. 
  Opgelet: We bekijken momenteel nog hoe we deze dossiers kunnen aanpakken. Aanvragen voor grotere gebouwen zijn ten vroegste vanaf januari 2023 mogelijk. 


Wie reeds een renteloos renovatiekrediet of een energielening+ afsloot, komt niet in aanmerking voor de Mijn VerbouwLening.

Wie vanaf 1 januari 2023 een woning (label E of F) of een appartement (label D, E of F) aankoopt met slechte energieprestatie, komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwLening. Deze groep kan wel het renteloos renovatiekrediet afsluiten bij een kredietinstelling.

De woning of het appartement moet voldoen aan onderstaande voorwaarden om in aanmerking te komen voor Mijn Verbouwlening.

De woning of het appartement:

 • is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • moet minstens 15 jaar oud zijn op de aanvraagdatum.

Uitzondering: als Mijn VerbouwLening wordt aangevraagd voor investeringen in zonneboiler, (hybride) warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen, volstaat het dat de woning of het gebouw:

 • vóór 1 januari 2014 aangesloten werd op het elektriciteitsdistributienet;
 • of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden is verleend, de woning of het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte is ingediend binnen de decretaal voorziene termijn.